Look and feel – se noen av materialvalgene

Krohnark Interiørarkitekter

13. oktober, 2023

Sannergata 2 et moderne fullservice næringsbygg med et bredt spekter av arbeidsfigurasjoner satt i en vibrant, inspirerende og energisk setting.

Tilrettelagt for samhandling i arbeids- så vel som livsstilsbaserte aktiviteter hvor arkitektur, funksjonalitet, teknologi, kunst og atmosfære skaper en destinasjon og Grünerløkkas nye spydspiss.

Valg av farger og overflater knytter seg til viktigheten av å skape et interiør som uttrykker en bærekraftig tidløshet, så vel som en utstråling av kvalitet og eleganse. Konseptet spiller helhetlig på lag med byggets arkitektoniske kvaliteter.

Den visuelle helheten og materialkvalitetene følger deg gjennom hele bygget fra du ankommer bygget i plan 4, til fartsårer, fellesfasiliteter og videre inn i eksklusive arbeidssoner.

Hovedpaletten er lys og lun og består av elegante terrassogulv med varmt steininnslag, områder med tregulv og trepaneler i røkt eik på vegg. Dette mot en lys gipspuss i perfekt kontrast og samspill med møblement, tepper og gardiner for et eksklusivt og inspirerende miljø.

Byggets fellesarealer skal leve godt i atmosfære og karakter og oppleves som naturlige samlingspunkt gjennom hele dagen. I lobby og storstue legges det opp til inviterende møteplasser og samhandlingssoner i umiddelbar nærhet til byggets storslåtte bedriftsrestaurant. Her vil det også settes inn store mengder originalkunst og skulpturer i fullskala til glede for alle.

Videre prioriteres bærekraft og miljøvennlig praksis. Bygget inneholder energieffektive systemer, grønne materialvalg og strategier for avfallsreduksjon i oppføringen av Sannergata 2. Innendørs planter, naturlig belysning og biofile designelementer er integrert for trivsel og produktivitet.

Materialpaletten er nøye tilpasset plan- og soneinndeling i kontorlokalet. Med åpne, lyse og luftige arealer mot fasade og de store vindusflatene for et produktivt og behagelig arbeidsmiljø. I kjernen hvor samhandling og sosiale aktiviteter finner sted er det valgt en varmere og mer dempet palett.

Det legges stor vekt på et attraktivt miljø med en gjennomgående høy standard i alle ledd og fleksible løsninger for å understøtte en variert og innholdsrik arbeidshverdag.

Se mer om materialvalg