Vi gir tilbake

Sannergata 2

13. oktober, 2023

Ragde, som byggherre, har satt seg høye ambisjoner om å skape et fremtidsrettet bygg i Sannergata 2, basert på miljø og bærekraft.

Målet er å gjenbruke det eksisterende bygget og gjennom en transformeringsprosess utvikle det til å bli et innovativt næringsbygg med tidløse materialer, bruksfleksibilitet og effektive tekniske løsninger som bidrar til et lavt klimafotavtrykk.

For å oppnå dette, vil kontorarealene, inkludert fellesarealer og støttefunksjoner, bli miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR med mål om å oppnå sertifiseringsklasse Very Good, hvor minstekravet til Excellent også skal innfris. Alle aktører involvert i rehabiliteringen av Sannergata 2 er forpliktet til å ivareta kravene i BREEAM-NOR, inkludert rigg og drift av byggeplassen, materialbruk og dokumentasjon av prosedyrer, leveranser og arbeidsutstyr. Prosjektet har spesielt fokus på Rent Tørt Bygg (RTB), avfallshåndtering, produktdokumentasjon og -kontroll, samt utvidet månedsrapportering for miljø.

En miljøplan er utarbeidet, som blant annet innebærer en sorteringsgrad på 90% og maksimalt 25 kg avfall per kvadratmeter. Det vil også bli installert et solcelleanlegg på bygget, og det er et krav at det ikke benyttes produkter eller kjemikalier med skadelige avgassinger til innemiljøet. Lysstyring basert på tilstedeværelse vil bidra til energieffektivitet, og det vil bli gjort detaljerte energimålinger på bygget.

I løpet av byggeperioden er det et mål å ha så høy andel utslippsfri drift som mulig. Med en sentral beliggenhet oppfordrer Ragde leietakerne til å benytte sykkel, og det vil være et raust antall sykkelparkeringer tilgjengelig. I tillegg til dette vil Ragde Charge (les om Ragde Charge her) tilrettelegge for elektrisk kjøring, med lynlading og normallading gjort smartere, enklere og grønnere.

Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslippene med 20% sammenlignet med gjennomsnittlig byggepraksis. Med fokus på miljø og bærekraft ønsker Ragde å skape et bygg som ikke bare er fremtidsrettet, men også bidrar til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.